Zorgcommunicatie voor ziekenhuis en GGZ

 

Zorgcommunicatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de zorgsector. De vrije zorgkeuze dwingt zorginstellingen te laten zien hoe zij zich differentiëren van andere zorgaanbieders. Zowel in de online- als offlinecommunicatie. Met meer dan zeven jaar ervaring in zorgcommunicatie, weet MeerdanTaal uw boodschap helder en aantrekkelijk over te brengen.

zorgcummunicatieVerschillende doelgroepen

De zorg is een complex onderwerp om over te communiceren. Dat komt vooral door de vele doelgroepen die erbij betrokken zijn. Ieder met een eigen belang en een eigen kennisniveau. Verreweg de grootste doelgroep wordt gevormd door mensen die zorg nodig hebben. Op jonge leeftijd, of juist wanneer zij wat ouder of bejaard zijn. Het kan gaan om acute zorg of juist onderdeel zijn van een langer zorgtraject, waar zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn bij betrokken zijn.

Informeren en overtuigen

Voor al die patiëntengroepen is duidelijke communicatie erg belangrijk. Is onze gezondheid immers niet ons meest waardevolle bezit? Daarom wil je patiënten of cliënten verzekeren van je deskundigheid én ze goed informeren. Over de onderzoeken of behandelingen die ze kunnen verwachten en de gang van zaken rond de zorg die hen wordt verleend. Zonder verwarrend jargon of onnodige informatie. De juiste zorgcommunicatie is daarom essentieel.

Interne communicatie

Ook binnen zorgorganisaties, zoals het ziekenhuis, wordt de communicatie op diverse doelgroepen afgestemd. Deze vereisen ieder een eigen benadering. Verpleegkundigen kijken bijvoorbeeld minder vaak op een computer dan de specialist. Simpelweg door hun werk, dat meer ‘hands-on’ is. Management verwacht andere informatie dan medisch personeel en alle technische staf heeft weer andere behoeftes.

Strategische zorgcommunicatie

Alleen door een uitgebreide communicatiestrategie zijn deze verschillende doelgroepen te bereiken. Daarbij is het nodig alle media te benutten. Bovendien geldt voor iedere doelgroep een andere focus. Informatie kan daardoor niet één op één worden overgenomen. Per medium en doelgroep is de juiste vertaling nodig. Goede communicatie opzetten is daarom geen gemakkelijke klus. Vooral niet voor druk bezette communicatieafdelingen met tientallen lopende zaken.

MeerdanTaal Ontzorgt

MeerdanTaal draagt daarom graag een steentje bij aan uw zorgcommunicatie. Bijvoorbeeld door content marketing en copywriting in te zetten om te helpen bij de profilering. Door middel van artikelen en testimonials of een eigen magazine. Of door aantrekkelijk en informatief foldermateriaal te ontwikkelen. Ik neem graag het voortouw en denk mee over de meest effectieve manieren van communiceren. Vervolgens zet  ik ideeën om in tastbare teksten en producten. Zo hoeft u dat niet meer te doen. MeerdanTaal vertelt het verhaal.