Zorgcommunicatie voor ziekenhuis en GGZ

 

Zorgcommunicatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de gezondheidszorg. De vrije zorgkeuze dwingt zorginstellingen te laten zien hoe zij zich differentiëren van andere zorgaanbieders. Zowel in de online- als offlinecommunicatie. Met meer dan zeven jaar ervaring in zorgcommunicatie, weet MeerdanTaal uw boodschap helder en aantrekkelijk over te brengen.

zorgcummunicatieVerschillende doelgroepen

De zorg is een complex onderwerp om over te communiceren. Dat komt vooral door de vele doelgroepen die erbij betrokken zijn. Ieder met een eigen belang en een eigen kennisniveau. Verreweg de grootste doelgroep wordt gevormd door de mensen die op een bepaald moment in hun leven zorg nodig hebben. Dat kan al op jonge leeftijd zijn, of juist op latere leeftijd. Het kan acuut zijn of juist onderdeel zijn van een langer zorgtraject, waar zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn bij betrokken zijn.

Informeren en overtuigen

Voor al die patiëntengroepen is duidelijke communicatie erg belangrijk. Is onze gezondheid immers niet ons meest waardevolle bezit? Daarom wil je patiënten of cliënten verzekeren van je deskundigheid én ze goed informeren. Over de onderzoeken of behandelingen die ze kunnen verwachten en de gang van zaken rond de zorg die hen wordt verleend. Zonder verwarrend jargon of onnodige informatie.

Interne communicatie

Binnen zorgorganisaties, zoals het ziekenhuis, zijn ook meerdere doelgroepen waarop de communicatie wordt afgestemd. Deze vereisen ieder een eigen benadering. Verpleegkundigen kijken bijvoorbeeld minder vaak op een computer dan de specialist. Simpelweg door hun werk, dat meer hands-on is. Management verwacht andere informatie dan medisch personeel en alle technische staf heeft weer andere behoeftes.

Strategische zorgcommunicatie

Alleen door een uitgebreide communicatiestrategie, waarbij alle media worden benut, zijn deze verschillende doelgroepen te bereiken. Bovendien geldt voor iedere doelgroep een andere focus. Informatie kan daardoor niet één op één worden overgenomen. De juiste communicatie opzetten is daarom geen gemakkelijke klus. Vooral niet voor druk bezette communicatieafdelingen die al zoveel lopende zaken hebben om zich mee bezig te houden.

MeerdanTaal Ontzorgt

MeerdanTaal draagt daarom graag een steentje bij aan de communicatie van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld door content marketing in te zetten om te helpen bij de profilering. Bijvoorbeeld door middel van artikelen en testimonials of een eigen magazine. Of door aantrekkelijk en informatief foldermateriaal te ontwikkelen. Ik neem graag het voortouw en denk mee over de meest effectieve manieren van communiceren. Vervolgens zet  ik ideeën om in tastbare teksten en producten. Zo hoeft u dat niet meer te doen. MeerdanTaal vertelt het verhaal.