Zorgcommunicatie: Pakkend artikel vernieuwend Orthopedisch Centrum

Pakkend artikel over het vernieuwende Orthopedisch Centrum

Copywriting opdracht

De Reinier Haga Groep start over twee jaar met een ambitieus project: een hoog gespecialiseerd Orthopedisch Centrum dat patiënten vanuit de hele regio gaat behandelen. In opdracht van het LangeLand Ziekenhuis heb ik beoogd medisch directeur Rolf Bloem geïnterviewd en een pakkend artikel geschreven over zijn vernieuwende visie en ambities. 

Aanpak & Strategie

  • Research n.a.v. een uitgebreid onderzoeksrapport
  • Voorbereiden interview
  • Afnemen interview
  • Uitwerken in een artikel voor interne en externe media
  • Publicatie voor het LangeLand Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Reinier de Graaf en de Reinier Haga Groep

Resultaat

Het artikel is goed ontvangen door alle betrokken partijen en gepubliceerd op diverse media. Hiermee is de campagne voor de profilering van het centrum gestart.

Door de doelstelling en visie van het Orthopedisch Centrum te belichten, neemt de awareness toe onder medisch professionals en onder potentiële patiënten.

Afgenomen diensten

Copywriting

zorgcommunicatie

Gepubliceerd

Website LangeLand Ziekenhuis 

Website Reinier Haga Groep

Website Reinier de Graaf Ziekenhuis

Website Haga Ziekenhuis

Gedrukt in het Streekblad Zoetermeer

Over de opdrachtgever

Het LangeLand Ziekenhuis is hét medisch centrum voor de regio Zoetermeer. Patiënten en hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis. Het LangeLand Ziekenhuis werkt samen met het Haga Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis in de Reinier Haga Groep.

Gepubliceerd op de website van de Reinier Haga Groep

Orthopedisch Centrum Rolf Bloem
We werken al jarenlang samen met MeerdanTaal en zijn daar zeer tevreden over. Chris van Breda levert niet alleen prima teksten aan, maar denkt ook goed mee over de inhoud en vormgeving van onze media. Hij is professioneel, flexibel en accuraat én een prettig mens in de omgang!

Jeanette Koster-Olthof

Manager afdeling Marketingcommunicatie LangeLand Ziekenhuis