Zorgcommunicatie: Artikelen Opvoedpoli

Schrijven van artikelen voor het 'karakteristiek magazine'

Communicatie Opdracht

De Opvoedpoli heeft mij gevraagd om de hoofdartikelen te schrijven voor de tweede editie van het Karakteristiek Magazine. Het magazine is bedoeld voor alle relaties van de Opvoedpoli. In het magazine worden de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek naar de dienstverlening van De Opvoedpoli belicht. De onderzoeksresultaten heb ik vertaald naar prettig leesbare artikelen die geschikt zijn voor een breed publiek. Tevens geeft het cliëntenplatform haar visie op de uitkomsten.

Aanpak & Strategie

  • Uitkomsten onderzoek bestuderen
  • Eerste opzet artikelen aan de hand van uitkomsten onderzoek
  • Interview met onderzoekers en medewerkers Opvoedpoli
  • Interview cliëntenplatform
  • Schrijven artikelen

Resultaat

De Opvoedpoli heeft de nodige positieve feedback ontvangen van de lezers van het magazine.

De Opvoedpoli zelf was ook erg te spreken over het magazine en de manier waarop het de onderzoeksresultaten inzichtelijk maakt voor de diverse doelgroepen waar De Opvoedpoli mee te maken heeft

Reactie Opdrachtgever

“We zijn heel tevreden over de artikelen voor ons magazine. Ze lezen erg prettig en MeerdanTaal heeft vrij ingewikkelde inhoud prima verwerkt.”

Over de zorginstelling

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Dat gebeurt in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin. Care-Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Voor hen biedt Care Express specialistische jeugd ggz, jeugdhulp en coaching.

“We zijn heel tevreden over de artikelen voor ons magazine. Ze lezen erg prettig en MeerdanTaal heeft vrij ingewikkelde inhoud prima verwerkt.”

Saskia Zeilstra

Senior communicatieadviseur De Opvoedpoli